Innovationsstöd EIP-Agri

Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom
jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Equardian har tillsammans med Agroväst erhållit gruppbildningsstöd för projektet ”FarmGuard” där målet
är att utveckla och kommersialisera ett system som övervakar gårdens inhägnader, elstängsel
och grafiskt åskådliggör detta i en applikation .